Klachtenprocedure:
Mocht er tijdens onze samenwerking iets zijn waar je ontevreden over bent, dan hoop ik dat we in een open overleg kunnen bespreken wat er speelt en gezamenlijk naar een oplossing kunnen zoeken.
Indien dat in de praktijk onmogelijk blijkt, kun je je wenden tot CAMcoop waar ik bij aangesloten ben met mijn praktijk Mens en Kunst.
Via dit samenwerkingsverband is de klachtenregeling en klachtencommissie geregeld voor ZZP-ers in de zorg.
Zie voor informatie over het indienen van een klacht: https://www.camcoop.nl
Is deze stap te groot om in één keer te maken dan kun je ook eerst informatie opvragen via de vertrouwenspersoon van mijn beroepsvereniging de NFG :